1. Definiții și Termeni

Site-ul daniconstil.ro denumit ”DANICON STIL” este administrat de către societatea DANICON STIL SRL, cu sediul în Com. Valea Călugărească, Sat Pantazi, Str. Republicii, Nr.174, Județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/1274/2009, având CUI RO 25859316, societate comercială organizată în conformitate cu legislația din România și a Uniunii Europene

Navigarea pe site-ul daniconstil.ro urmată de plasarea unei COMENZI echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea DOCUMENTULUI "Termeni și Condiții" de mai jos de către orice CLIENT.

Prezentul DOCUMENT "Termeni și Condiții" se aplică COMENZILOR efectuate exclusiv prin intermediul site-ului  daniconstil.ro, astfel cum acestea sunt publicate la acel moment pe SITE.

SITE - Domeniu https://daniconstil.ro subdomeniile sau paginile acestuia.

CONȚINUT are următoarea definiție:

- toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;

-conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către DANICON STIL SRL prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

- orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al DANICON STIL SRL UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

-informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de DANICON STIL SRL într-o anumită perioadă;

-informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care DANICON STIL SRL are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioada;

-date referitoare la DANICON STIL SRL, sau alte date privilegiate ale acesteia.

SERVICIU - serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale SITE-ULUI, în sensul acordării posibilității CLIENTULUI să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță.

MEMBRU - Persoană fizică (sau juridică) care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic,etc) sau în baza unui acord de utilizare între DANICON STIL SRL și acesta care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

CONT - ansamblul format dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permit unui singur MEMBRU accesul la zone restricționate ale Site-ului prin care se face accesul la SERVICIU.

CLIENT - persoană fizică (sau juridică) care are sau obține acces la CONȚINUT și SERVICIU, ulterior creării CONTULUI de MEMBRU.

DOCUMENT - prezențele Termeni și Condiții CONTRACT - la distanță - conform definiției cuprinse în OUG 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative art. 2 punctul 7: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

NEWSLETTER / ALERTĂ - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către DANICON STIL SRL într-o anumită perioada, fără nici un angajament din partea DANICON STIL SRL cu referire la informațiile conținute de acesta.

TRANZACȚIE - încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / serviciu de către DANICON STIL SRL către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către DANICON STIL SRL, prin transfer bancar sau cash indiferent de modalitatea de livrare.

VÂNZĂTOR - este societate comerciala DANICON STIL SRL, având Cod Unic de Înregistrare RO 25859316

2. General

2.1. Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare ai Site-ului/Conținutului/Serviciului de către Membru sau Client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între DANICON STIL SRL și acesta.

2.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitandu-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, Conținutului/Serviciului, implică aderarea Membrului sau Clientului la prezențele termeni și condiții; Clientul se obligă să monitorizeze permanent termenii și condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neînțelegeri se aplică "Termenii și condițiile" valabile la momentul comenzii și notificării acestuia în scris către DANICON STIL SRL.

2.3. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea siteului public disponibil daniconstil.ro

2.4. Prin folosirea Siteului/Conținutului/Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Siteului, Conținutului, Serviciului DANICON STIL SRL sau oricărui terț cu care are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

2.5. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revoca acceptul dat pentru Document va trimite un e-mail la adresa: office@daniconstil.ro cu precizarea că:

2.5.1. Acesta renunta la: accesul la Serviciu, alte servicii oferite de DANICON STIL SRL prin intermediul Site-ului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea de orice natură (electronic, telefonic, etc)

2.5.2. Poate reveni în orice moment asupra deciziei sale DANICON STIL SRL de a nu fi de acord și/sau a nu acceptă documentul, sub formă în care acesta va fi disponibil în acel moment.

2.5.3. DANICON STIL SRL va răspunde Clientului în cel mult 30 de zile de la dată primirii solicitării, în funcție de solicitarea transmisă, complexitatea acesteia și posibilitatea legală de a o realiza, în acord cu Clientul.

2.6. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 2.5, acesta poate să contacteze DANICON STIL SRL sau să folosească legăturile din conținutul primit de la DANICON STIL SRL destinate acestui scop.

2.7. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de DANICON STIL SRL și își revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, DANICON STIL SRL va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

2.8. Acest Site este adresat doar Membrilor persoane fizice și persoane juridice care au cel puțîn 18 ani, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către DANICON STIL SRL, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu adresa de livrare in România.

Devenind Membru, persoana declară faptul că întruneștecondițiile sus menționate.

3. Conținut

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă a DANICON STIL SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare

3.2. Membrului sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de DANICON STIL SRL, includerea oricărui conținut în afară site-ului daniconstil.ro, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al DANICON STIL SRL asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al DANICON STIL SRL.

3.3. Orice conținut la care Membrul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între DANICON STIL SRL și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea DANICON STIL SRL cu referire la acel conținut.

3.4. Membrul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale prezentului Document.

3.5. În cazul în care DANICON STIL SRL conferă Membrului sau Clientului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Membrul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea DANICON STIL SRL pentru respectivul Membru, Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.6. Niciun conținut transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea DANICON STIL SRL și/sau al angajatului sau colaboratorului DANICON STIL SRL care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care acesta există, față de respectivul conținut.

3.7. Este interzisă orice utilizare a Continutului în alte scopuri decat cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl insoțeste, în cazul în care acesta există.

4. Drepturile de proprietate intelectuală

4.1. Conținutul Site-ului, respectiv imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este în totalitate proprietatea DANICON STIL SRL și a furnizorilor autorizați ai acestuia în confomitate cu Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul DANICON STIL SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

4.2. DANICON STIL SRL poate oferi Membrului sau Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit Client al Site-ului. Acest acord se aplică strict pentru Conținutul/Conținuturile definite, pe o perioada stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor Conținuturi, fără a putea utiliza alte Conținuturi ale Site-ului. Utilizarea pe Site a oricărui nume de marca înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă DANICON STIL SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea Conținuturilor existente pe Site.

5. Contact pentru Clienti si Membri

5.1. DANICON STIL SRL publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare de către Client sau Membru.

5.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Membrul sau Clientul permite automat DANICON STIL sa il contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.

5.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea

DANICON STIL SRL de a contacta Membrul sau Clientul.

5.4. Accesarea Site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate DANICON STIL SRL se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului și DANICON STIL SRL, considerându-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea DANICON STIL SRL în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.

6. Newslettere si alerte

6.1. În momentul în care, Membrul sau Clientul își crează un Cont pe Site, acceptând Documentul Termeni și Condiții, acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea DANICON STIL SRL.

6.2. Datele preluate de la Membru în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către DANICONSTIL SRL în limitele Politicii de confidențialitate.

6.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Membru sau Client se poate face în orice moment:

6.3.1. Folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite (în partea de jos a email-ului în secțiunea „Click aici pentru dezabonare”)

6.3.2. Prin modificarea acceptului său de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate, în cadrul Contului individual al Membrului, de pe daniconstil.ro

6.3.3. Prin contactarea DANICON STIL SRL la datele de mai sus, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

6.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document și se aplică doar ulterior transmiterii intenției de renunțare.

6.5. DANICON STIL SRL își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza să de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea DANICON STIL SRL, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

6.6. DANICON STIL SRL nu va include in newslettere si/sau alerte transmise Membrului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub forma de continut care sa faca referire la vreun tert care nu este partener comercial al DANICON STIL SRL, la momentul expedierii newslettere-lor si/sau alertelor.

7. Politică de confidențialitate

Prin utilizarea Site-ului, se consideră că ați citit cu atenție "Politica de Confidentialitate" a DANICON STIL SRL. Vă solicităm să citiți informațiile prezentate în "Politica de Confidentialitate"

8. Politica de utilizare Cookie-uri pe daniconstil.ro

8.1. Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului de „coș de cumpărături”. Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile DANICON STIL SRL pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online și istoric coșul de cumpărături. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ajută la înțelegerea modalității in care un utilizator beneficiază de daniconstil.ro, permițând îmbunătățirea structurii și conținutului dar excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

DANICON STIL SRL folosește două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe (fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației/browser-ului web).

Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator. Cookie-urile folosite de partenerii operatorului unei pagini web, incluzând fără limitări utlizatorii paginii web, fac obiectul Politicii de Confidentialitate respective.

O vizită pe daniconstil.ro poate plasa:

- Cookie-uri de performanță a site-ului

- Cookie-uri de analiză a vizitatorilor

- Cookie-uri pentru geotargetting

- Cookie-uri de inregistrare

- Cookie-uri pentru publicitate

- Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator. Cookie-urile folosite de partenerii operatorului unei pagini web, incluzând fără limitări utlizatorii paginii.

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web).

Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale daniconstil.ro. Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile; dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor:

- Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.

- Acces adaptat pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor.

-Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).

-Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

8.2. Securitate si probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși și folosesc formate tip plain text; nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Întrucât cookie-urile pot fi folosite pentru scopuri negative deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, fiind folosite ca o formă de Spyware (spionaj privind activitatea consumatorului), multe produse anti spyware marchează cookie-urile în mod constant pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookieurile.

Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmplă dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptata (ex: o rețea WiFi nesecurizata). Alte atacuri bazate pe cookie-uri implică setări greșite ale cookieurilor pe servere.

Este foarte important ca Utilizatorul să aleagă metodă cea mai potrivită de protecție a informațiilor personale. Utilizatorul trebuie: 

- să particularizeze setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil al securității utilizării cookie-urilor;

- să seteze termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces;

- să ia în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul.

Această este o varianta de a accesa site-urile care plasează cookieuri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare;

- să instaleze și să actualizeze constant aplicații antispyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.

Se recomandă actualizarea programelor de navigare în mod constant, pentru că multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului.

8.3. Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocandu-și astfel acordul dat pentru document, renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

8.4. Pentru exercitarea drepturilor conform art. 8.3, Clientul sau Membrul se va adresa DANICON STIL SRL, conform datelor de contact disponibile pe site, valabile la acea dată.

8.5. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifică datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

8.6. În cazul în care Clientul optează pentru plata online cu cardul a contravalorii comenzilor, contractului și/sau contractelor, autorizarea și remiterea spre decontare a tranzacțiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul societății comerciale specializate, selecționate de către DANICON STIL SRL care oferă soluții software de facilitare a comerțului electronic adică servicii de plata, administrare plăti și protecție antifraudă.

Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci românești și străine sub siglele VISA și MasterCard cu condiția că băncile emitente să le fi activat pentru plata online. De asemenea, sunt acceptate plăti efectuate prin carduri de credit pentru plăti în rate, astfel cum sunt enumerate pe pagină cu informații despre plăti. Alte metode de plata sunt transferul bancar sau plata la livrare.

8.7. DANICON STIL SRL nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.

8.8. Politica de confidențialitate DANICON STIL SRL se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. DANICON STIL SRL nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natură acestora, în afară siteului.

8.9. DANICON STIL SRL se obligă ca datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă public, să vândă, închirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

8.10. Excepție de la prevederile art. 8.9 va face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

8.11. Procesatorul de carduri bancare agreat de către DANICON STIL SRL, are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urmă unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzacție, în cazul în care această există.

8.12. DANICON STIL SRL garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

8.13. DANICON STIL SRL nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date.

9. Politica de vânzare online

9.1. Accesul la serviciu

9.1.1. Plata produselor comandate pe site-ul daniconstil.ro conform acestor "Termeni și condiții" se poate efectua ramburs (la primirea coletului), prin card bancar sau prin transfer bancar.

Având în vedere executarea materialelor personalizate DANICON STIL SRL își rezervă dreptul de a solicită plata unui avans de 50% din valoarea comenzii pentru a putea da în lucru comandă. După plata avansului, DANICON STIL SRL va emite o factură fiscală de avans sau se achita integral materialele cu metoda plății cu cardul. Neplata avansului în termen de 48 de ore duce automat la anularea comenzii și implicit, a contractului. Prin plata avansului, contractul intră în vigoare și Clientul acceptă acești termeni şi condiții. Restul de plata se achita ramburs sau înainte de livrarea produselor, în funcție de modalitatea de transport agreată.

Plata produselor se poate realiza prin ordin de plată și transfer bancar către DANICONSTIL SRL, in contul nr. RO56 BRDE 300S V588 5251 3000 deschis la Banca BRD . Dovada plății poate fi trimisă către DANICON STIL SRL la adresa de e-mail office@daniconstil.ro sau prin Whatsapp, la numarul 0736 967 029

Procesatorul plăților cu cardul este: Netopia Payments

9.1.2. Accesul la serviciu este permis oricărui Membru care posedă sau își creează un Cont pe site.

9.1.3. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Membrul va trebui să accepte prevederile Documentului.

9.1.4. DANICON STIL SRL își rezervă dreptul de a limita accesul clientului la Serviciu și campanii marketing (de a nu-l include în campania de promovare și fidelizare, de a-i permite să comande doar cu plata în avans, etc) în cazul în care consideră că în baza comportamentului avut de către Client (plasarea și refuzarea a mai mult de două comenzi în sistemul de plata la livrare, plasarea de comenzi care ulterior sunt anulate sau modificate cu excepția cazurilor permise, folosirea unui limbaj tendențios, încălcarea dreptului de proprietate intelectuală etc), accesul și existența

Contului Clientului ar putea prejudicia în vreun fel DANICON STIL SRL. Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesară notificarea Clientului în acest sens.

9.1.5. Fiecare Membru poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Membri/Clienți.

9.1.6. În situația în care se descoperă accese partajate de mai mulți Clienți, DANICON STIL SRL, își rezervă dreptul de a anula sau suspendă accesul Clientului la Conținut sau Serviciu. Dacă există comenzi plasate din conturile suspendate sau anulate, acestea vor fi anulate automat.

9.2. Produse si servicii

9.2.1. DANICON STIL SRL poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care DANICON STIL SRL are încheiate contracte sau acorduri de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

9.2.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului.

9.2.3. DANICON STIL SRL poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți, pe motive întemeiate.

9.2.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și nu includ TVA.

9.2.5. Tarifele afișate pe site tăiate de o linie semnifică prețul recomandat de către producător pentru vânzarea în magazine, centre comerciale sau orice alte spații comerciale unde nu se practică discounturi. Aceste tarife au caracter pur informativ și nu au valoare juridică.

9.2.6. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON folosind informațiile furnizate de Client în formularul destinat. DANICON STIL SRL nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru factură. Facturile se emit astfel: pentru plățile efectuate anterior primirii produselor și serviciilor se emite factură de avans iar pentru plățile efectuate la momentul primirii produselor se emite factură finală. Pentru corecții (anulări, retur) se emit facturi de storno. Toate facturile sunt emise și înregistrate automat și incluse în raportările fiscale. Nu se acceptă corecții decât modificări ale facturilor emise decât în limitele precizate.

9.2.7. Plata produselor și/sau a serviciilor achiziționate prin intermediul serviciului se poate face atât online cu cardul de debit, prin transfer bancar cât și la livrare către curier numai în numerar.

9.2.8. În cazul plăților online cu cardul DANICON STIL SRL nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON.

Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai clientul.

9.2.9. Plata în numerar la livrare (la curier) este o metodă de achitare disponibilă doar în anumite cazuri și doar pentru anumite produse.

În cazul în care Clientul comadă cantități mai mari din același produs (mai mult de 10 produse de același tip), pentru produsele livrate direct de la Producător (în acest caz se va menționa expres la descrierea produsului pe site) sau comandă este în valoare de mai mult de 2.000 (doua mii) lei, DANICON STIL SRL oferă posibilitatea de a achita comenzile doar în avans fie prin plata on line, fie prin transfer bancar.

9.2.10. Informațiile din evenimentele de vânzare folosite pentru descrierea produselor, caracteristici și greutate disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / link-uri către alte siteuri etc) nu reprezintă o obligație contractuală din partea DANICON STIL SRL, acestea fiind cu titlu de prezentare. DANICON STIL SRL poate retrage o oferta de produse sau o poate modifica în orice moment până la plasarea comenzii, fără a datora daune sau alte penalități către nici un potențial client.

9.2.11. În imaginile produselor și/sau serviciilor DANICON STIL SRL își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii / etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective și implicit nu vor fi livrate la achiziția produselor. În acest caz, se precizează expres în descrierea produselor ce bun este de vânzare și se marchează și în imagine.

9.2.12. În cazul puțin probabil in care DANICON STIL SRL nu va putea onora o parte din produse, acesta va notifica pe e-mail Clientul, oferindu-i una dintre alternative:

a. anularea comenzii sau scoaterea din comandă a produsului ce nu mai poate fi livrat;

b. primirea unor credite activabile pe site în anumite condiții care vor putea fi folosite pentru achiziții produse doar pe daniconstil.ro

9.3.Comanda online

9.3.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe site, ofertele fiind limitate în timp (după perioada indicată nu se mai pot plasa comenzi și articolele nu mai sunt vizibile pe daniconstil.ro).

Prețul afișat pe site la momentul comenzii nu se va modifica, fiind ferm. Pentru o ofertă care a expirat nu mai pot fi plasate comenzi.

9.3.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comandă emisă.

9.3.3. Momentul încheierii contractului la distanță îl constituie momentul la care Clientul plasează comandă. Cu toate acestea, DANICON STIL SRL are dreptul să contacteze Clientul, prin orice mijloc disponibil / agreat de DANICON STIL SRL (telefonic sau email), pentru confirmarea personală a comenzii. În acesta situație, în cazul în care comandă nu este confirmată în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare, acestea este anulată automat de sistem. Clienții acceptă că

DANICON STIL SRL nu poate fi forțat să livreze o comandă care nu a fost confirmată în condițiile de mai sus.

9.3.4. DANICON STIL va denunța unilateral și va anula automat comanda efectuată de către Client, chiar și fără notificare prealabile adresată Clientului, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

         

9.3.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plății online;

         

9.3.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de DANICON STIL SRL, în cazul plății online;

         

9.3.4.3. datele furnizate de către Client privind livrarea (adresa, date contact), pe site sunt incomplete sau incorecte;

         

9.3.4.4. activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură de partea DANICON STIL SRL și/sau partenerilor acestuia;

         

9.3.4.5. realizarea a mai mult de două livrări consecutive, eșuate;

         

9.3.4.6. pentru alte motive obiective. 

9.3.5. În cazul în care Clientul renunță la o comandă cu plata efectuată în avans, prin transfer bancar confirmat sau prin soluția online de plata cu cardul și în care banca emitentă a cardului Clientului a autorizat tranzacția bancară, suma aceasta va fi rambursată de către DANICON STIL SRL, în maxim 14 zile de la data la care DANICON STIL SRL a luat la cunoștiință de acest fapt (vezi politică de retur).

9.3.6. În cazul în care unele produse comandate de către Client printr-o comandă efectuată cu plata efectuată în avans (prin transfer bancar confirmat sau prin soluția online de plata cu cardul) nu mai sunt disponibile pe stoc din motive independente de DANICON STIL SRL, această va informa clientul asupra acestui fapt imediat ce cunoaște indisponibilitatea și va dispune rambursarea sumelor achitate în avans în termen de maxim 14 zile de la notificarea clientului. În această situație, DANICON STIL SRL își rezervă dreptul de a oferi, suplimentar față de sumele cuvenite rambursabile din avans, și credite promoționale (gratis) pentru orice produs ce a fost comandat și a devenit, ulterior confirmării comenzii și din motive independente de DANICON STIL, indisponibil pentru livrare.

Utilizarea creditelor se poate face doar pe daniconstil.ro și este condiționată de comportamentul standard al clientului; 1 credit este echivalent cu 1 RON și nu poate fi transferat între conturi sau utilizatori.

Orice suspiciune de fraudă în comportamentul Clientului duce la invalidarea creditelor promoționale gratuite.

9.3.7. O comandă plasată poate fi modificată numai in urmatoarele situații si doar la solicitarea Clientului:

a. Clientul renunță la un produs și notifică DANICON STIL SRL, inainte de expedierea comenzii;

b. Cresterea cantității dintr-un produs deja existent într-o comandă;

c. Intarzierea livrării cu maxim două săptămani peste limita maximă de livrare;

d. Modificarea adresei de livrare;

e. Cumularea comenzilor cu perioade de livrare apropiate (maxim o zi diferență);

f. Modificarea metodei de plată;

g. Modificare date pentru facturare;

h. Utilizare credite ulterior plasării comenzii, pentru reducerea sumei finale de plată- posibil doar la metoda plată la livrare.

Dacă clientul dorește o modificare acesta va solicita acest lucru în scris, trimițând un e-mail pe office@daniconstil.ro menționând

clar solicitarea și numărul comenzii.

9.3.8. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării, lunadu-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.

9.4. Comanda telefonică

9.4.1. Clientul/Membrul nu poate efectua comenzi telefonice. Clientul / Membrul nu poate solicita modificarea comenzii la telefon decât în cazurile prevăzute mai sus.

9.5. Contract si finalizare

9.5.1. DANICON STIL SRL va emite și transmite către Client toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client conform legislației în vigoare.

9.5.2. DANICON STIL SRL va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se află comanda sa prin trimiterea unui e-mail de informare la adresa indicată de acesta. Factura emisă va cuprinde toate mențiunile obligatorii în conformitate cu art 155 din Codul Fiscal și va putea fi descărcată în format pdf din contul Membrului.

9.5.3. Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către

Client a coletului de către curier (AWB semnat și decontat) din partea DANICON STIL SRL, devine Contract onorat.

9.5.4. Contractul este incheiat pe durată determinată. Acesta va fi considerat ca fiind încetat în momentul în care părțile îsi vor fi executat obligațiile reciproce în termenele și condițiile stabilite prin prezentul Document.

9.5.5 În cazul în care există diferențe între lista cu produse livrate (imprimată pe verso AWB) și conținutul coletului, Clientul are obligația de a notifica DANICON STIL SRL și curierul (dacă constatarea s-a făcut în prezența acestuia) în maximum 24 de ore de la recepția coletului telefonic sau prin email către adresa office@daniconstil.ro cu detaliile aferente (foto, explicații etc).

9.6. Modalitati transport si termene de livrare

9.6.1. Livrarea către Client a produselor achiziționate de la DANICON STIL SRL, se poate efectua și prin intermediul sistemului de curierat rapid cu firma DPD. Firma/firmele de curierat rapid, prelucrează date cu caracter personal ale Clientului DANICON STIL SRL, exclusiv pentru prestarea Serviciilor de transport a produselor achiziționate de aceștia de pe site-ul DANICON STIL SRL, numai cu respectarea întocmai a prezentului document "Termeni și Condiții". În acest sens, firma de curierat poate contacta Clienții DANICON STIL SRL, prin orice mijloc de comunicare (e-mail, telefon, SMS) în limitele și în scopul prevăzut în prezentul articol.

9.6.2. Costurile de livrare sunt suportate de către Client indiferent de dimensiunea sau de numărul de colete. Prețul standard al livrării produselor practicat de DANICON STIL SRL, este de 16 lei/expediție.

Pentru comenzile de minim 10000 lei, acesta este suportat de către DANICON STIL SRL, (transport gratuit) în următoarele condiții:

- coletul sa NU depaseasca 30 kg;

- coletul sa NU depaseasca 1,75 m;

Prețul serviciilor de livrare se calculează și sunt comunicate Clientului la momentul plasării comenzii în funcție de greutatea totală a comenzii (în cazul în care sunt mai multe bunuri) și valoarea totală a bunurilor comandate.

Pentru bunuri ce depășesc 30 de kilograme, DANICON STIL SRL poate adauga o taxa de manevrare fixă care asigură calitatea și integritatea manevrării până la destinația indicată. În anumite condiții DANICON STIL SRL, poate oferi transport gratuit (în funcție de valoarea comenzii sau alte activități promoționale). DANICON STIL SRL nu poate fi obligat sub nici o formă să ofere transport gratuit dacă Clientul nu respectă condițiile standard de utilizare a serviciilor daniconstil.ro

9.6.3. Timpul de livrare al unei comenzi de la plasarea acesteia are un interval de 2 pana la 5 zile 

DPD Curier, va încerca să livreze Produsul către Client într-un termen de 2 până la 5 zile lucrătoare, calculat de la data recepționării Mesajului electronic de confirmare.Livrarea

Produsului se face, de regula, in zilele de Luni – Vineri între orele 9:00 – 17:00, exceptând zilele sărbătoare legală.

Timpul total de livrare poate fi decalat de un produs cu perioada mai lungă, astfel că Clientul acceptă că prin cumularea a mai multe produse într-o comandă decaleaza livrarea produselor până la data cea mai îndepărtată. Ca regulă, produsele dintr-o comandă sunt livrare într-un singur pachet cu un AWB unic (nu se livrează parțial produsele dintr-o comandă). Livrările se vor efectua de regulă în interiorul perioadei asumate la plasarea comenzii (variază între 2 și 5 zile) și Clientul poate obține informații privind statusul livrării în orice moment.

În cazul în care produsul poate fi livrat cu depășirea termenului sus menționat, DANICON STIL SRL va informa de îndată Clientul prin e-mail oferind două opțiuni: Clientul poate fie renunta (în scris) la comandă/produs fie acceptă noul termen de livrare propus. În eventualitatea în care plata a fost efectuată în avans prealabil livrării, sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de maximum 14 zile de la dată renunțării.

9.6.4. Clientul poate primi ca și oferta promoțională, livrare gratuită (această oferta nu se referă la taxa de manevrare care este separat percepută) pentru achiziția de bunuri cu valoare totală peste 1000 RON, numai în anumite condiții, incluzând dar nelimitandu-se la:

a. greutatea coletului sub 30 kg

b. menținerea comenzii în formulă inițială (fără modificări/amânări)

c. coletul să NU depăsească 1,75m;

Ofertele sunt comunicate si acceptate la momentul plasarii comenzii.  Gratuitatile nu sunt obligatorii pentru DANICON STIL SRL. Oferirea transportului gratuit nu exclude perceperea unei taxe de manevrare pentru bunuri cu greutate peste 30 kg.

În cazul în care clientul returnează o comandă, iar transportul a fost suportat de către DANICON STIL SRL, suma înapoiată va reprezenta contravaloarea produselor returnate, din care se va retrage taxa de transport pentru returnarea coletului (15 lei - taxa de transport retur), precum și suma achitată de către DANICON STIL SRL, pentru transportul coletului.

9.7. Calitate si garanții

9.7.1. DANICON STIL SRL, respectă prevederile de garanție conform legislației românești în vigoare. Detalii clare legate de aceste garanții sunt date de către fișele produselor și niciun membru nu poate solicita o garanție extinsă, mai mult decât cea menționată.

Garanția se aplică condițiilor normale de utilizare și este valabilă numai pentru produsele achiziționate și plătite de Client de la DANICON STIL SRL.

Produsele beneficiaza de o garantie de conformitate conform prevederilor Legii 449/2003 sau daca in prezentarea produsului este precizat un termen extins de garantie se aplica termenul mai lung. Raspunderea DANICON STIL SRL, conform prevederilor art. 9-14 din Legea 449/2003, este angajata daca lipsa de conformitate apare intr-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

Garanția presupune rambursarea valorii pentru produsele neconforme pentru care Clientul notifică comerciantul în scris în termenul legal, DANICON STIL SRL nu înlocuiește și nu repară produsele defecte sau neconforme. Produsele neconforme redevin proprietatea DANICON STIL SRL. Clientul nu este îndreptățit la despăgubiri sau penalități pentru produsele neconforme și prin plasarea comenzii declară că acceptă să primească contravaloarea produselor și transportului în cazul lipsei de conformitate.

9.7.2. Detalii clare despre trăsăturile caracteristice ale fiecărui produs sunt furnizate atât pe site cât și în scris în cadrul documentului-listă tipărit pe verso AWB. Clientul este obligat să păstreze acest document-listă și să respecte indicațiile de pe acesta. Informații cu privire la termenii și condițiile de garanție DANICON STIL SRL și instrucțiunile de utilizare generale a diferitelor tipuri de produse pot fi predate Clientului și ca un document disponibil la adresa https://daniconstil.ro, prin email, sau sub forma unei broșuri introdusă în fiecare colet (de la caz la caz).  Dacă aceste informații nu au parvenit Clientului acesta le poate obține oricând prin solicitare telefonică sau email către office@daniconstil.ro.

9.8 Returnarea produselor

Drepturile si condițiile de returnare a produselor cumpărate de pe daniconstil.ro

In conformitate cu dispozitiile Legii 51/2003 cu privire la regimul juridic al contractelor la distanţă şi ale OUG nr.34/2014, Clientul DANICON STIL are posibilitatea de a returna produsul, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 de zile calendaristice de la primirea acestuia. Singurele costuri pe care clientul  va trebui sa le suporte sunt: comisionul banci, taxa de transport pentru returnarea coletului, precum si taxa de transport pentru livrarea initiala, in cazul in care transportul de livrare a fost suportat de catre DANICON STIL.

Intenția de returnare a unei comenzi trebuie comunicată în termenul de 14 zile de la dată livrării produsului/produselor, prin completarea formularului de retur disponibil pe site sau prin orice altă metodă în scris din care să rezulte intenția clientului neechivocă de a se retrage din contract.

Nu se acceptă retur în următoarele situaţii:

- pentru produsele executate pe comandă specială (cu finisaj, dimensiuni, etc. personalizate);

- pentru produsele care sunt tăiate dintr-o rola, balot, în general materialele care sunt vandute la metru liniar;

- pentru materialele executate la comandă specială, cu dimensiuni precizate de client;

- în cazul în care data de expediere a notificării intenţiei de returnare specificată în cererea de returnare depășește perioada de 14 zile calendaristice, calculată din ziua lucrătoare următoare datei contractului onorat;

- în cazul în care produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (și cu documentele care l-au însoțit inițial);

Clientul returnează produsele sau le înmânează unei persoane autorizate de către DANICON STIL să recepționeze produsele, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care clientul a comunicat spre DANICON STIL decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 de zile.

Magazinul DANICON STIL returnează clientului contravaloarea produselor primită drept plata din partea acestuia, nu mai târziu de 14 zile calendaristice din momentul în care returul ajunge în depozitul magazinului nostru. Returnarea sumelor este condiționată de recepţionarea produselor care au făcut obiectul vânzării.

Suma înapoiată va reprezenta contravaloarea produselor returnate, din care se va retrage taxa de transport pentru returnarea coletului. DANICON STIL nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia. Se vor scade următoarele sume: 20 lei, reprezentând comisionul băncii.

În cazul în care clientul returnează o comandă, iar transportul a fost suportat de către DANICON STIL, suma înapoiată va reprezenta contravaloarea produselor returnate, din care se va retrage taxa de transport 48 lei (pentru coletele standard) pentru returnarea coletului, precum și suma achitată de către DANICON STIL pentru transportul inițial al coletului.

Rambursarea cuantumului astfel calculat se face numai prin transfer bancar în contul indicat de către client, specificat în format IBAN. Nu se fac plăți in numerar.

Avansul de 50% din valoarea totală, solicitat pentru produsele executate pe comandă specială nu este rambursabil în situația în care clientul decide să returneze produsul din alte motive decât cele care privesc defectele de fabricație ale produsului.

Clientul este responsabil în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționarii produselor.

Din cauza varietății tipuri de dispozitive de afişare (ecran de laptop, telefon mobil, tabletă, desktop PC), aspectul produselor (texturi, culori, finisaje) poate apărea ușor diferit faţă de aspectul real. Odată cu plasarea comenzii, Clientul consimte că aceste diferențe sunt independente de voință DANICON STIL și nu constituie motiv de anulare a comenzii și/sau returnare a produselor.

Dacă aveți probleme legate de o comandă, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau cu persoana cu care discutați, puteți lua legătura pentru o consiliere internă gratuită cu Daniela C., email: daniela@daniconstil.ro

10. Fraudă

10.1. DANICON STIL SRL nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

10.2. Clientul își asumă întreagă responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

10.3. DANICON STIL SRL declină orice responsabilitate, în situația în care un Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele DANICON STIL SRL.

10.4. Clientul va informa DANICON STIL SRL asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

10.5. DANICON STIL SRL nu promovează SPAM-ul. Orice Client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

10.6. Comunicările realizate de către DANICON STIL prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

10.7. Următoarele scopuri vor fi considerate tentativă de fraudare a Site-ului/Conținutul și/sau DANICON STIL SRL.

DANICON STIL SRL își rezervă dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

10.7.1. De a accesa datele de orice tip ale altui Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.

10.7.2. De a altera sau de a modifica conținutul Site-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către DANICON STIL SRL către Client.

10.7.3. De a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează siteul.

10.7.4. De a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către DANICON STIL SRL către Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

11. Limitare de responsabilitate

11.1. DANICON STIL SRL nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în față nici unui Client care utilizează Site-ul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie "Termeni și Condiții".

11.2. În cazul în care un Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către DANICONSTIL SRL violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii DANICON STIL SRL, conform detaliilor de contact la office@daniconstil.ro astfel încât DANICON STIL SRL să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

11.3. DANICON STIL SRL nu garantează Clientului acces pe Site sau la Serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe site, și nu îi conferă dreptul de a descarca sau de a modifică parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al DANICON STIL SRL.

11.4. DANICON STIL SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

11.5. DANICON STIL SRL este exonerată de orice vină în cazul utilizării site-urilor și/sau al conținutului transmis către Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al DANICON STIL SRL, atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.

11.6. DANICON STIL SRL nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

11.6.1. Serviciul va fi potrivit cerințelor clientului

11.6.2. Serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel

11.6.3. Produsele/serviciile obținute gratis sau contra-cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului

11.7. În limita prevederilor "Termeni și Condiții", operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitandu-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între Client și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul siteului.

12. Forța majoră și cazul fortuit

12.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

12.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștință celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

12.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

12.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese

12.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovadă imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la dată producerii evenimentului.

13. Litigii

13.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc siteurilor și/sau al oricărui conținut trimis de către DANICON STIL SRL, Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile "Termeni și condiții".

13.2. Orice dispută cu referire la prezențele Termeni și Condiții care ar putea să apară între Client și DANICON STIL SRL se va rezolva pe cale amiabilă.

13.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Client și DANICON STIL SRL sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă.

Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă de la sediul DANICON STIL SRL, în conformitate cu legile române în vigoare.

13.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

13.5. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

14. Dispoziții finale

14.1. DANICON STIL SRL își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum și orice conținut fără notificare prealabilă a Clientului.

14.2. În limita prevederilor Termeni și Condiții, DANICON STIL SRL nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

14.3. DANICON STIL SRL își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

14.4 DANICON STIL deține dreptul de autor și de folosință asupra întreg conținutul site-ului daniconstil.ro - text și imagini

14.5 Dacă aveți reclamații în ceea ce privește drepturile de autor, va rugăm să le semnalati la adresa de email: office@daniconstil.ro

15. Contact și alte informații

15.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu DANICON STIL, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0736 967 029, de Luni până Vineri, program 10:00-18:00, sau prin email la adresa: office@daniconstil.ro

15.2. Orice comentarii, întrebări, feedback-uri, idei, sugestii sau alte comunicări ori informații despre sau referitoare la site-ul daniconstil.ro funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne postate.

Reclamatiile referitoare la politica de utilizare a datelor cu caracter personal (GDPR), asa cum sunt exprimate si in politica de confidentialitate precum si cererile de stergere a datelor stocate in scopurile declarate mai sus se vor adresa catre gdpr@daniconstil.ro sau prin poștă sau curier la adresa: Com. Valea Calugareasca, Sat Pantazi, Str. Republicii, Nr. 174, Județul Prahova, cod postal 107624 – cu mențiunea în atenția Responsabilului SC DANICON STIL SRL cu protecția datelor si vor avea termen de solutionare 24 ore (orice problema care ar putea cauza intarzieri va fi anuntata prin acelasi mijloc prin care a fost primita reclamatia).

15.3. Dacă aveți probleme legate de comandă, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau cu persoana cu care discutați, puteți lua legătură pentru o consiliere internă gratuită cu Daniela C., prin e-mail: daniela@daniconstil.ro

Adaugă pentru a compara

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Aflati mai multe despre Cookie-uri si despre Politica de Confidentialitate×

Product added to wishlist